woensdag 25 oktober 2017

Misverstanden over vertalen

Er bestaan nogal wat misverstanden over vertalen en het vak van de vertaler. Zo is vertalen kennelijk niet meer dan het overzetten van woorden van de ene in de andere taal en zou iedereen die een tweede taal aardig spreekt vertaler kunnen worden. Onlangs schreef ik voor het blog van het Netwerk Vertalers Italiaans een kort artikel aan de hand van drie vragen die ik met enige regelmaat van (potentiële) opdrachtgevers krijg. 


Drie vragen aan een vertaler


In mijn dagelijkse contact met klanten merk ik dat zij vaak geen goed beeld hebben over tolken en vertalen. Op zich heel begrijpelijk en daarom wil ik hier een aantal vragen die ik met enige regelmaat krijg beantwoorden.

Kan mijn vertaling niet sneller klaar zijn? Ik heb hem morgen nodig!


Een vertaler is geen vertaalmachine. Vertalen is geen kwestie van woordjes omzetten van de ene taal in de andere, er komt veel meer bij kijken. Bovendien is een vertaler geen wandelend woordenboek (een veel voorkomend misverstand!). Wij moeten regelmatig wat opzoeken en doen veel research om tot de juiste terminologie te komen. Dat is met name heel belangrijk wanneer het om bijvoorbeeld technische, juridische of medische vertalingen gaat. In andersoortige teksten vergt vertalen juist een flinke dosis creativiteit. Denk aan marketingteksten: wat werkt in de ene taal en cultuur, is niet noodzakelijkerwijs effectief in een andere. Een goede vertaler houdt daar rekening mee, en dat kost tijd. Bovendien wordt in veel gevallen een vertaling nog nagekeken door een tweede vertaler of proeflezer.

Zo duur? Ik kan het elders veel goedkoper krijgen!

Veruit de meeste vertalers werken als zzp’er, als zelfstandig ondernemer dus. Dat betekent dat zij hun eigen prijs bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid te vertalen tekst, de moeilijkheidsgraad van de tekst, de benodigde tijdsduur, etc. Elke vertaler bepaalt op die manier een voor hem of haar passend (woord)tarief, en dat kan dus uiteenlopen. Meestal is het wel lonend om direct zaken te doen met de vertaler zelf, zonder tussenkomst van een vertaalbureau. Zij huren diezelfde freelancers in, maar leggen natuurlijk hun aandeel boven op het tarief van de zzp’er. Dan valt de prijs dus in de meeste gevallen sowieso hoger uit. Overigens wil ik daarmee niet zeggen dat een vertaalbureau nooit toegevoegde waarde heeft. Wanneer een tekst bijvoorbeeld in verschillende talen tegelijk vertaald moet worden, kan een vertaalbureau in één keer helpen en hoef de klant niet verschillende freelancers aan te schrijven.

Is een beëdigde vertaling een garantie voor kwaliteit?

Niet per se. Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële buitenlandse documenten die je in Nederland wilt gebruiken. Een beëdigd vertaler is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en voldoet aan alle eisen om deze officiële documenten te mogen vertalen. Dit betekent dus niet dat een beëdigd vertaler betere kwaliteit levert dan een vertaler die niet beëdigd is. Vaak is de prijs voor beëdigde vertalingen wel hoger. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat zo’n vertaling geprint, gestempeld en verstuurd moet worden, en dus arbeidsintensiever en tijdrovender is. Meer weten over beëdigde vertalingen? Lees hier het blog van collega Madeleine de Leede.
Meer vragen over vertalen en/of tolken? Kijk of je vraag hiertussen staat: http://www.vertalersitaliaans.nl/veelgestelde-vragen-tolken-en-vertalen/ 

Geen opmerkingen: